1. Khuyến mại giờ vàng hàng ngày:  Bắt đầu vào lúc 20h00 và kết thúc vào lúc 22h00, các game thủ ...